ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำสูบน้ำพลังไฟฟ้า (ทุ่งบ้าน) บ้านจอมปิง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)