รายการข้อมูล

สถานที่สำคัญ

วัดพระธาตุจอมปิง

วัดพระธาตุจอมปิง เป็นวัดศิลปะแบบล้านนา โดดเด่นเห็นได้ชัดที่ลักษณะตัวของพระธาตุที่สวยงามอร่ามด้วยสีทอง และฐานเป็นลักษณะย่อมุม องค์พระธาตุภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช จุดเด่นสำคัญของวัดนี้คือ…

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเฮือนฟองคำทวี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเฮือนฟองคำทวี  ตั้งอยู่ห่างจากวัดพระธาตุจอมปิง ประมาณ 300 เมตร เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล ก่อตั้งขึ้นโดยครูสมคิด อินต๊ะพรม เดิม ครูสมคิดเคยเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุจอมปิง…